Nieuwsbrief Innovatiecontract LSH

De nieuwsbrief over het vervolgtraject van het Innovatiecontract Life Sciences & Health brengt u op de hoogte van de stand van zaken rond het innovatiecontract en de stappen die de komende periode gezet zullen worden. De nieuwsbrief bevat de laatste informatie uit de Regiegroep LSH van 7 februari a.s.

Nieuwsbrief Innovatiecontract Life Sciences & Health

Posted on Feb 09, 2012