Wetenschappers presenteren effectieve en betrouwbare methode om genactiviteit te bepalen

Beter zicht op gen activiteit stimuleert innovatief biomedisch onderzoek

MAASTRICHT, 6 oktober 2014 – Een gezelschap van internationale wetenschappers, waaronder onderzoekers van de vakgroep Toxicogenomics van Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht, presenteerden onlangs het succes van de nieuwste methodes om variaties in genetisch materiaal te ontdekken. Het bepalen van deze zogeheten gen activiteit speelt in de biomedische wereld een steeds belangrijkere rol in de zoektocht naar oorzaken van ziektes, en in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandeltherapieën. De wetenschappers delen via een online database hun bevindingen met artsen en onderzoekers wereldwijd, zodat biomedische innovaties sneller bewerkstelligd kunnen worden. Het prestigieuze wetenschappelijk tijdschrift Nature Biotechnology besteedt in een speciale editie aandacht aan het onderzoek.

Een mens heeft een genenpakket van ongeveer 25.000 genen. Al die genen afzonderlijk kunnen in activiteit af- of toenemen afhankelijk van een bepaalde situatie waarin men zich bevindt. Wanneer iemand bijvoorbeeld een ziekte oploopt, een medicijn krijgt of een behandeling ondergaat dan heeft dat vaak een effect op het genetisch profiel van de persoon in kwestie. Om nieuwe medicijnen en behandeltherapieën in de toekomst effectiever toe te passen wordt het steeds belangrijker dat wetenschappers inzicht krijgen in dit type veranderingen op genetisch niveau. Met verschillende technieken zijn wetenschappers in staat om deze zogeheten gen activiteit te meten. Al die methodes hebben echter hun voor- en nadelen. Het internationale onderzoeksteam heeft nu de meest effectieve methode beschreven, waar onderzoekers wereldwijd hun voordeel mee kunnen doen. Die methode is gebaseerd op zogeheten 'next generation sequencing'.

Effectief en betrouwbaar

'Next generation sequencing' is een verzamelnaam voor diverse innovatieve technieken om de gen activiteit van bijvoorbeeld een patiënt met een bepaalde ziekte in kaart te brengen. Het is belangrijk dat onderzoekers overal ter wereld deze data op een betrouwbare manier met elkaar kunnen vergelijken en delen. Prof. dr. Jos Kleinjans, van de vakgroep Toxicogenomics, is één van de Maastrichtse wetenschappers die deel uit maakt van het internationale onderzoeksteam. Hij onderstreept het belang van de studie: "Voor artsen en wetenschappers is het essentieel dat zij informatie kunnen uitwisselen die betrouwbaar is. Het onderzoek dat wij mede hebben uitgevoerd toont aan dat next generation sequencing een methode is die veel waardevolle informatie oplevert over gen activiteit én die nauwkeurig en reproduceerbaar is. Dankzij de protocollen ontwikkeld in onze studie, kunnen onderzoekers overal ter wereld de methode toe passen zonder verschillen in resultaat. Precies dat maakt een methode betrouwbaar en opent deuren voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en therapieën."

Het onderzoek is uitgevoerd door het internationale Sequencing Quality Control consortium en gecoördineerd door de Amerikaanse Food and Drug Association (FDA)

Posted on Oct 14, 2014